Bunzl & Biach - Impressum

Impresum

Vydavatel těchto webových stránek
(Informace podle § 5 odstavec 1, E-Commerce-Gesetz; zveřejněno podle zákona o médiích § 25)

BUNZL & BIACH Ges.m.b.H.
Steinheilgasse 5, A-1210 Vídeň

Tel.: +43 (1) 250 61-0

www.bunzl-biach.at
mang[at]bunzl-biach.at


Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Kontaktní partner: Andreas Mang
Číslo v obchodním rejstříku: FN 79555 v
Rejstříkový soud: Obchodní soud ve Vídni
DVR: 0649376
DIČ:
ATU36786509
Osobní GLN:
9008390011904
Členství v komoře: Hospodářská komora ve Vídni


Bankovní spojení:
UniCredit Bank Austria AG
Č. účtu: 0121-07744/00
Kód banky: 12000
IBAN: AT54 1100 0012 1077 4400
BIC: BKAUATWW


Č. společnosti svážející odpad:
01 38 44 29 (stanoviště Vídeň)

Č. majitele odpadu:
0025 17 19 (stanoviště Vídeň)
0020 20 48 (stanoviště Linec)


Centrála 1210 Vídeň, Steinheilgasse 5
GLN stanoviště: 9008390208823
   
Pobočka 1100 Vídeň, Triesterstraße 12a
GLN stanoviště: 9008390013069

Pobočka 4017 Linec, Saxingerstraße 9
GLN stanoviště: 9008390013076