Bunzl & Biach - Altstoffe Entsorgung

Likvidace využitelného odpadového materiálu

Společnost BUNZL & BIACH nabízí zákazníkům v rámci likvidace starého papíru samozřejmě také koncepty komplexní likvidace pro následující odpadový materiál:

• průmyslové odpady
• dřevo
• styropor
• plastové obaly
• kovový odpad

... pokud pocházejí z firem či průmyslových závodů. Nashromážděné odpady roztřídíme a poté dodáme k recyklaci či likvidaci v souladu se zákonnými předpisy.