Bunzl & Biach - Altpapierentsorgung und -handel

Starý papír – Likvidace & Obchod

LIKVIDAČNÍ SLUŽBY

Společnost BUNZL & BIACH je největší soukromou společností v Rakousku zabývající se zpracováním starého papíru a využitelného odpadového materiálu podléhajícího ochraně dat a nabízí rozsáhlý servis:

• Likvidace řešená přesně podle potřeb zákazníka
• Kontejnerový servis – příprava různých speciálních kontejnerů
• Odběr, příp. výměna či vyprazdňování kontejnerů v přesně stanovených termínech
• Garantovaná recyklace daných objemů starého papíru a kartonáže určené k odstranění

Vědomí kvality a ochrany životního prostředí společnosti BUNZL & BIACH dokumentují certifikace podle ISO 9001, ISO 14001, nařízení EMAS a zkouška pro závody specializující se na likvidaci odpadu.


OBCHOD

Společnost BUNZL & BIACH zaujímá v tuzemském i mezinárodním obchodu se starým papírem významnou roli.