Bunzl & Biach - Altpapierentsorgung und -handel

Starý papír – Obchod & Likvidace

Bunzl & Biach - Datenschutz Aktenvernichtung

Ochrana dat & Likvidace spisů

Důležitou oblastí činnosti společnosti BUNZL & BIACH je síť pro ochranu dat a likvidaci spisů působící pod názvem "B&B System" po celém Rakousku.

Společnost BUNZL & BIACH Ges.m.b.H. smluvně zajišťuje a garantuje svým zákazníkům bezproblémový a bezpečný průběh likvidace spisů odpovídající bezpečnostnímu standardu podle platného zákona o ochraně dat a normy ÖNORM S 2109. Použití vlastních, v podniku vyvinutých speciálních kontejnerů, speciálních vozidel a elektronického sledování na videu zaručuje kontrolovanou likvidaci vysoce citlivého spisového materiálu.

• Sběr a likvidace, které jsou prováděny v přesně určených termínech a absolutně bezpečně z hlediska ochrany dat
• Nezávazné poradenství a zkušební dodávka ve dni ochrany dat
• Možnost osobní kontroly na místě
• Potvrzení likvidace v souladu s ochranou dat na základě certifikátu o likvidaci


DEN OCHRANY DAT

Každé pondělí a středu mají všichni zájemci příležitost využít bezplatnou likvidaci starého papíru na stanovištích ve Vídni a v Linci. Maximální množství pro likvidaci je cca 200 kg nebo cca 100 naplněných pořadačů na spisy na jednu dodávku.

Bunzl & Biach - Aktenarchivierung

Archivace spisů & Likvidace spisů

Několik desetiletí dlouhá zkušenost společnosti BUNZL & BIACH ve zpracování a likvidaci starého papíru nabízí podnikům možnost kompletního odložení všech druhů obchodních podkladů až po likvidaci – vše z jedné ruky.

• Redukce nákladů získáním místa
• Anonymita díky kódované úschově dokumentů
• Speciální software pro transparentní podávání zpráv

B&B SYSTEM – archivace a likvidace pomocí perfektně sladěných procesů a řešení z jedné ruky.

Bunzl & Biach - Verpackungen Entsorgung

Likvidace obalů

Společnost BUNZL & BIACH je regionálním odběrným místem ve velkém vídeňském územím celku pro použité obaly v rámci provádění nařízení o obalech. Nashromážděné sběrné suroviny zpracujeme a poté dodáme k recyklaci.

Naše výkony zahrnují převzetí obalů z následujících obalových materiálů:

• papírové obaly
• plastové obaly
• dřevo

... pokud pocházejí z firem či průmyslových závodů, kterých se týká účast na sběrných/recyklačních systémech.

Bunzl & Biach - Altstoffe Entsorgung

Likvidace využitelného odpadového materiálu

Společnost BUNZL & BIACH nabízí zákazníkům v rámci likvidace starého papíru samozřejmě také koncepty komplexní likvidace pro následující odpadový materiál:

• průmyslové odpady
• dřevo
• styropor
• plastové obaly
• kovový odpad

... pokud pocházejí z firem či průmyslových závodů. Nashromážděné odpady roztřídíme a poté dodáme k recyklaci či likvidaci v souladu se zákonnými předpisy.