Bunzl & Biach - Unternehmensentwicklung

Historie rozvoje

Historie firmy BUNZL & BIACH v Rakousku sahá zpět až do 2. poloviny 19. století. V roce 1888 byla papírna v Ortmannu, která již velmi brzy začala používat starý papír jako suroviny ve své výrobě papíru, převzata firmou Moritz Bunzl.

V roce 1936 následovala přeměna podniku na akciovou společnost a začlenění do „BUNZL Konzern Holding“. V roce 1990 byly z důvodu stále se zvyšující potřeby starého papíru založeny pobočky ve Vídni a Linci. V průběhu více restrukturalizací a změn vlastníků byla dne 17.12.1990 založená samostatná společnost s ručením omezeným BUNZL & BIACH Ges.m.b.H., kdy 50% této společnosti bylo ve vlastnictví společnosti SCA Laakirchen AG a společnosti SCA Hygiene Products GmbH v Ortmannu.

V roce 2013 získal „Heinzel Holding“ od koncernu „SCA“ 100%-ní podíly ve společnosti Papierfabrik SCA Graphic Laakirchen AG. V průběhu tohoto převzetí skupinou Heinzel byla nepřímo získána i 51%-ní většina ve firmě BUNZL & BIACH.

Nyní jsou vlastníky "Heinzel Holding GmbH" a "Essity Austria GmbH".