Bunzl & Biach - Unternehmensphilosophie

Filozofie společnosti

Bunzl & Biach ISO 9001 Zertifikat

• ISO 9001

V případě ISO 9001 je standard kvality podniků jasně definován. S požadavkem na procesovou orientaci tato norma nabízí možnost strukturování podniků a optimalizace procesů.

Bunzl & Biach Öko - Leitbetrieb Austria

• ENTSORGUNGSFACHBETRIEB (Odborný podnik pro nakládání s odpady)

Status odborného podniku pro nakládání s odpady zajišťuje v dané branži standard kvality v rakouském hospodářském odvětví „nakládání s odpady“.

Bunzl & Biach ISO 14001 Zertifikat

• ISO 14001

Norma ISO 14001 definuje požadavky na systémy řízení ochrany životního prostředí, aby bylo možné zachytit a korigovat zatížení životního prostředí a dlouhodobě zaručit průběžné zlepšování ekologických aktivit.

Bunzl & Biach ISO 50001 Zertifikat

• ISO 50001

Energeticky manazersky system podle ISO 50001 si klade za podstatne cile, zvysovat energetickou ucinnost, dosahnout snizeni energetickych nakladu, spotreby energie a emisi CO2.

Bunzl & Biach EMAS-VO - Gültigkeitserklärung

• EMAS-VO

„Eco Management Audit Scheme“ umožňuje ekologicky smýšlejícím podnikům, aby svým systémem řízení ochrany životního prostředí chránili a zdokumentovali svou právní konformitu, aby průběžně zlepšovali svou činnost v oblasti ochrany životního prostředí a prezentovali ji v prohlášení o dodržování ekologických zásad na daném stanovišti.

Bunzl & Biach OHSAS 18001 - Zertifikat

• OHSAS 18001

OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series) zahrnuje požadavky na systémy řízení bezpečnosti práce, s jejichž pomocí mohou podniky řídit rizika při bezpečnosti práce a zlepšovat svůj výkon.

Bunzl & Biach Klimabündnisbetrieb - Zertifikat

• PROVOZ V SOULADU S OCHRANOU KLIMATU

Jedním z nejpřednějších cílů je provádění konkrétních opatření pro ochranu klimatu, především redukce skleníkových plynů jako je CO2 s ohledem na změny klimatu.

Bunzl & Biach Öko-Business Plan

• PLÁN ÖKO-BUSINESS

Cílem je dosáhnout na základě ekologického hospodářství zisků pro životní prostředí i podnikání a zajistit si ekologickým myšlením v rámci podniku vysokou kvalitu a finanční výhody.

Bunzl & Biach Öko - Leitbetrieb Austria

• LEITBETRIEBE AUSTRIA

Leitbetriebe Austria je červeno-bílo-červená značka, kterou si může nárokovat pouze 1000 vybraných a vyznamenaných podniků v Rakousku. S náležitě vysokým ohodnocením jsou tyto podniky na základě své příkladné činnosti v rámci práce s veřejností prezentovány v důležitých médiích v zemi a v ekonomickém dokumentu a na online platformě "Leitbetriebe Austria".

• STÁTNÍ VYZNAMENÁNÍ

Podle § 68 živnostenského zákona z roku 1994, může spolkový ministr pro vědu, výzkum a hospodářství udělit obchodní společnosti ocenění. Předpoklady k tomu jsou mimo jiné získání mimořádných úspěchů pro rakouskou ekonomiku a celostátní vedení stejně jako všeobecně važené postavení v dotyčném hospodářském odvětví.