Bunzl & Biach - Unternehmensphilosophie

Filozofie společnosti

Společnost BUNZL & BIACH hraje již více než 100 let důležitou roli v obchodu s papírem. Naše důležité zásady jsou zakotveny v naší politice kvality, ochrany životního prostředí, v politice bezpečnosti & zdraví a v naší energetické politice.

Naším úkolem je optimální příprava suroviny – starého papíru pro papírenský průmysl, naším cílem je důsledné propojení ekonomiky, ekologie, bezpečnosti a zdraví.

Podle našeho integrovaného systému řízení usilujeme o průběžné zlepšování v oblastech KVALITY, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI& ZDRAVÍ a ENERGIE. BUNZL & BIACH staví na zajišťování kvality a na pokrocích dosažených v oblasti ochrany životního prostředí, které nám prostřednictvím cílené spolupráce se zaměstnanci umožňují hospodářský růst.

Společnost BUNZL & BIACH Ges.m.b.H. se snaží působit jako příklad a směřovat Vaše jednání podle zásad ekologické udržitelnosti.