Bunzl & Biach - Firmeninfos

Informace o firmě

asdf.

Bunzl & Biach - Unternehmensphilosophie

Filozofie společnosti

Bunzl & Biach ISO 9001 Zertifikat

• ISO 9001

V případě ISO 9001 je standard kvality podniků jasně definován. S požadavkem na procesovou orientaci tato norma nabízí možnost strukturování podniků a optimalizace procesů.

Bunzl & Biach Öko - Leitbetrieb Austria

• ENTSORGUNGSFACHBETRIEB (Odborný podnik pro nakládání s odpady)

Status odborného podniku pro nakládání s odpady zajišťuje v dané branži standard kvality v rakouském hospodářském odvětví „nakládání s odpady“.

Bunzl & Biach ISO 14001 Zertifikat

• ISO 14001

Norma ISO 14001 definuje požadavky na systémy řízení ochrany životního prostředí, aby bylo možné zachytit a korigovat zatížení životního prostředí a dlouhodobě zaručit průběžné zlepšování ekologických aktivit.

Bunzl & Biach ISO 50001 Zertifikat

• ISO 50001

Energeticky manazersky system podle ISO 50001 si klade za podstatne cile, zvysovat energetickou ucinnost, dosahnout snizeni energetickych nakladu, spotreby energie a emisi CO2.

Bunzl & Biach EMAS-VO - Gültigkeitserklärung

• EMAS-VO

„Eco Management Audit Scheme“ umožňuje ekologicky smýšlejícím podnikům, aby svým systémem řízení ochrany životního prostředí chránili a zdokumentovali svou právní konformitu, aby průběžně zlepšovali svou činnost v oblasti ochrany životního prostředí a prezentovali ji v prohlášení o dodržování ekologických zásad na daném stanovišti.

Bunzl & Biach OHSAS 18001 - Zertifikat

• OHSAS 18001

OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series) zahrnuje požadavky na systémy řízení bezpečnosti práce, s jejichž pomocí mohou podniky řídit rizika při bezpečnosti práce a zlepšovat svůj výkon.

Bunzl & Biach Klimabündnisbetrieb - Zertifikat

• PROVOZ V SOULADU S OCHRANOU KLIMATU

Jedním z nejpřednějších cílů je provádění konkrétních opatření pro ochranu klimatu, především redukce skleníkových plynů jako je CO2 s ohledem na změny klimatu.

Bunzl & Biach Öko-Business Plan

• PLÁN ÖKO-BUSINESS

Cílem je dosáhnout na základě ekologického hospodářství zisků pro životní prostředí i podnikání a zajistit si ekologickým myšlením v rámci podniku vysokou kvalitu a finanční výhody.

Bunzl & Biach Öko - Leitbetrieb Austria

• LEITBETRIEBE AUSTRIA

Leitbetriebe Austria je červeno-bílo-červená značka, kterou si může nárokovat pouze 1000 vybraných a vyznamenaných podniků v Rakousku. S náležitě vysokým ohodnocením jsou tyto podniky na základě své příkladné činnosti v rámci práce s veřejností prezentovány v důležitých médiích v zemi a v ekonomickém dokumentu a na online platformě "Leitbetriebe Austria".

• STÁTNÍ VYZNAMENÁNÍ

Podle § 68 živnostenského zákona z roku 1994, může spolkový ministr pro vědu, výzkum a hospodářství udělit obchodní společnosti ocenění. Předpoklady k tomu jsou mimo jiné získání mimořádných úspěchů pro rakouskou ekonomiku a celostátní vedení stejně jako všeobecně važené postavení v dotyčném hospodářském odvětví.

Bunzl & Biach - Der SCA-Konzern

Koncern v pozadí společnosti BUNZL & BIACH

• SKUPINA HEINZEL

Spodní záštitou Heinzel Holdingu jednotné Heinzel Group je se svými dceřinými společnostmi Zellstoff Pöls AG, Laakirchen Paper Mill (oba Rakousko), Raubling Papier GmbH (Německo) a AS Estonian Cell (Estonsko) až po největších výrobců na trhu buničiny, Obalový a papír časopis v Střední a východní Evropa je jeden.

Do komerční oblasti zahrnuje Wilfried Heinzel AG je globální obchodní společnost pro buničiny, papíru a lepenky a s Euro Paper AG, vedoucí velkoobchod papírem ve střední a východní Evropě.

Růst Úspěch skupiny společností je založen na splnění nejvyšší nároky zákazníků na kvalitu a efektivitu.

www.heinzel.com
www.heinzelpaper.com


• ESSITY

Essity je celosvětově vedoucí hygienyckou a zdravotnickou společností.

Tento koncern vyvíjí, vyrábí, obchoduje a distribuuje hygienické papírové potřeby pro spotřebitele a nabízí profesionální hygienické řešení stejně jako produkty tělové péče (péče o dítě, ženská péče, výrobky pro inkontinenci a lékařské výrobky).

Essity distribuuje své produkty do zhruba 150 zemí světa prostřednictvím mnoha silných značek, k nimž patří celosvětově vedoucí značky TENA a Tork stejně jako regionální značky jako Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus Nosotras, Saba, Tempo, Vinda a Zewa.

Tato skupina zaměstnává přibližně 48.000 pracovníků po celém světě. Tržby v roce 2017 dosáhly 11,3 miliard Eur.

www.essity.com

Bunzl & Biach - Unternehmensentwicklung

Historie rozvoje

Historie firmy BUNZL & BIACH v Rakousku sahá zpět až do 2. poloviny 19. století. V roce 1888 byla papírna v Ortmannu, která již velmi brzy začala používat starý papír jako suroviny ve své výrobě papíru, převzata firmou Moritz Bunzl.

V roce 1936 následovala přeměna podniku na akciovou společnost a začlenění do „BUNZL Konzern Holding“. V roce 1990 byly z důvodu stále se zvyšující potřeby starého papíru založeny pobočky ve Vídni a Linci. V průběhu více restrukturalizací a změn vlastníků byla dne 17.12.1990 založená samostatná společnost s ručením omezeným BUNZL & BIACH Ges.m.b.H., kdy 50% této společnosti bylo ve vlastnictví společnosti SCA Laakirchen AG a společnosti SCA Hygiene Products GmbH v Ortmannu.

V roce 2013 získal „Heinzel Holding“ od koncernu „SCA“ 100%-ní podíly ve společnosti Papierfabrik SCA Graphic Laakirchen AG. V průběhu tohoto převzetí skupinou Heinzel byla nepřímo získána i 51%-ní většina ve firmě BUNZL & BIACH.

Nyní jsou vlastníky "Heinzel Holding GmbH" a "Essity Austria GmbH".